Yderkommuner Oplever Lav Ledighed

Billede:

Hver tredje kommune har inden for visse faggrupper så lav ledighed, at de reelt set er oppe på fuld beskæftigelse. Sådan lyder en ny opgørelse fra Agenda, der ligeledes kan berette, at syv ud af 13 yderkommuner har otte eller flere a-kasser med en ledighed under to procent, altså det man vil betegne som fuld beskæftigelse.

Ledigheden i Danmark har siden 2013 været stødt faldende. Dette har resulteret i, at over hver tredje kommune kan konkludere, at ledigheden i minimum otte a-kasser i deres kommune kan fremvise fuld beskæftigelse.

Man ser den samme positive udvikling i næsten hele landet, hvor især yderkommunerne ofte er i mangel på arbejdskraft. Dette er noget, der gør det ekstra attraktivt at være lønmodtager, da den øgede konkurrence om kompetent arbejdskraft vil få lønniveauet til at stige.

I 2014 var det kun otte kommuner, der kunne prale af en ledighed på 2 procent eller lavere i minimum otte a-kasser.

Lav ledighed udfordrer rekrutteringen


Den øgede konkurrence om kompetente medarbejdere gør det sværere for virksomhederne at dække deres behov for arbejdskraft. Dette tvinger virksomhederne til at investere mere i rekruttering og medarbejdertilfredshed. 

Det danske arbejdsmarked er altså et attraktivt marked at være lønmodtager på. Den lave ledighed vil muligvis få virksomhederne til at kigge ud over grænsen, hvis de i højere grad oplever udfordringer med at få dækket deres behov for arbejdskraft.

Tak til gaveinspiration.dk

Denne artikel er udarbejdet med støtte fra Gaveinspiration.dk, og vi vil gerne her afslutningsvist sende en tak for hjælpen.

Relaterede nyheder