Trykkeri Med 39 Medarbejdere Lukker

Koncernen Jysk Fynske Medier lukker deres trykkeri, der er placeret i Kolding. Som erstatning skal en del af koncernens trykopgaver udføres på JP og Politikens trykkerier. Dette medfører en stor besparelse, der lyder på intet mindre end et tocifret millionbeløb hvert år.

Når Juni rinder ud, bliver den sidste avis trykket på Jysk Fynske Mediers trykkeri i Kolding. Dette sker som en konsekvens af et stagnerende salg af fysiske aviser. Trykkeriet har i længere tid kørt med overkapacitet, hvilket koster på bundlinjen.

Faktisk koster det så meget på bundlinjen, at koncernen står til at spare adskillige millioner hvert år. I stedet flyttes trykkeriet af koncernens aviser til andre trykkerier.

Nogle af de 39 medarbejdere vil få mulighed for at arbejde hos de nye trykkerier, i mens andre vil miste deres arbejde. Bjarne Munck, der er driftsdirektør i koncernen, udtaler følgende:

“Vi ved, at de nye trykkerier kan absorbere nogle af de medarbejdere, der lige nu er beskæftiget i Kolding. Jeg ved dog endnu ikke, hvor mange der er tale om. Der er forskellige muligheder. Processen bliver som normalt, når vi laver justeringer i organisationen, hvor vi nedsætter et udvalg af medarbejderrepræsentanter og medlemmer af ledelsen, der arbejder hårdt på at hjælpe de berørte medarbejdere godt videre”

Det er blot tre år siden, at trykkeriet i Kolding blev en del af den store koncern. Dette skete i forbindelse med, at Jysk Fynske Medier opkøbte Midtjyske Medier. Udover de 39 medarbejdere, der arbejder i trykkeriet, er der yderligere 60 mand beskæftiget på adressen.

De øvrige medarbejdere omfatter alt fra telemarketingmedarbejdere, sælgere og journalister.

Om hvad der kommer til at ske med selve bygningerne på adressen, udtaler Bjarne Munck følgende:

“Så snart vi har fået en løsning på medarbejder situationen, begynder vi at overveje, hvad der skal ske med bygningerne. Vi har både i overvejelserne at leje ud, samt at sælge, vi holder alle vores muligheder åbne. Dog er fokus lige nu på de berørte medarbejdere”

Bjarne Munck supplere yderligere med, at dele af trykkeriet muligvis kan sælges, men at han ikke har forhåbninger om at sælge det samlet.

Tak til iBob.dk
Tak til iBob.dk for deres støtte i forbindelse med udarbejdelsen af denne artikel. Hos iBob kan du blandt andet købe printere.

Relaterede nyheder