Bagerkæde Bløder - Underskud Er Fordoblet

Bagerkæden Emmerys har, på trods af flere års arbejde på at vende forretningens dårlige indtjening, for nyligt præsenteret et underskud på 18,7 millioner kroner, hvilket er en fordobling af sidste års underskud. Samlet set har kæden tabt 30,6 millioner kroner de seneste 3 år.

På trods af forskellige tiltag og forsøg på at vende underskud til overskud, bløder bagerkæden Emmerys stadig røde tal. Kæden har samlet set tabt over 30 millioner kroner i løbet af blot 3 år, og underskuddet ser kun ud til at vokse.

Emmerys betegner selv det nyligt udgivne regnskab, der kunne fremvise et underskud på 18,7 millioner, som “mindre end forventet og utilfredsstillende”.

I forbindelse med regnskabets offentliggørelse udtaler Emmerys følgende:

I forbindelse med en ny strategi i foråret 2017 har fokus været en øget servicegrad i butikkerne samt øget kompetenceniveau på centrale funktioner.
Disse strategiske ændringer har medvirket til et øget omkostningstryk. Derudover er der i løbet af det forgangne år igangsat en række kampagneaktiviteter. Målet med disse kampagner har været at øge omsætningen ved øget trafik.
Mens trafikken i butikkerne er steget væsentligt, har det ikke bidraget til dækningsbidraget på et tilstrækkeligt ønsket niveau.

Ejerne af Emmerys har i forbindelse med regnskabet for 2017/18 indskudt millioner i kæden for at genoprette selskabets egenkapital. Deres fokus vil i det kommende år være at skabe balance i driften ved at have fokus på omsætningen, omkostningerne og dækningsbidrag.

Emmerys stammer helt tilbage fra 1897, men udkom først i sin nuværende form i 1996, i forbindelse med at kokken Per Bruun overtog styringen af bageriet, og forvandlede det til en kæde.

Relaterede nyheder